ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARU

1. Zgodnie z obowiązującym prawem konsumenckim, Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia wydania towaru Kupującemu.

2. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Koszt wysyłki zwracanego towaru (jeśli nie jest to towar reklamowany) ponosi Klient.  Sklep zwróci należność za zwracany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty doręczenia.

3. Klient może dokonać wymiany zakupionego towaru, w ciągu 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zamówienia. Koszty wysyłki wymienianego towaru w obie strony ponosi Klient. 

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a)        świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

b)        świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia, umowa jest uważana za niezawartą, a obie strony umowy zwracają sobie wzajemnie to, co sobie świadczyły

6. Adres do zwrotów: MON Justyna Sobczak-Zaborowska ul. Dywizjonu 303 1/40, 86-300 Grudziądz

WARUNKI REKLAMACJI 

(ZGŁOSZENIE NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ)

1. Gwarancja producenta -  Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 (jednego) roku od daty zakupu o ile w ciągu 14 dni od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Sklep Internetowy www.naturissimi.com w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności.

2. Sklep Internetowy www.naturissimi.com  w ciągu 7 (siedem) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania; warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji;

3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji;

4. W przypadku odesłania reklamacji na adres MON Justyna Sobczak-Zaborowska ul. Dywizjonu 303 1/40, 86-300 Grudziądz  za pośrednictwem Poczty Polskiej, Sklep Internetowy www.naturissimi.com zwróci Klientowi należność za przesyłkę. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Klienta.